May 2019 - Treći put

  1. Početna
  2. May 2019 - Treći put

Treci put smanjio clanarinu

Skupstina Treceg puta je odlucila da smanji clanarine da bi godisnja clanarina bila vise u skladu sa nasim potencijalnim clanstvom. Iako smo mi uvek potencirali da svako uplati koliko moze. Clanarina je sada zvanicno 400 dinara godisnje.