Pet osnovnih tačaka

 1. Početna
 2. Pet osnovnih tačaka
 • Kosovo je integralni i neotuđivi deo Srbije;
 • Srbija je građanska država svih građana;
 • Ekonomski razvoj ‒ da se zaustavi odlazak mladih;
 • Politika bez večitih političara i večitih lidera;
 • Borba za ideje argumentima i ubeđenjem, kulturno i bez bilo kakavog nasilja i agresije;

Opširnije:

 1. Kosovo je Ustavom Srbije njen sastavni deo i Srbija se neće voljno odreći nijednog dela svoje teritorije. Republika Srbija će nastaviti da tretira sve stanovnike Kosova kao svoje građane i želi da se Kosovo razvije u demokratsko, slobodno i prosperitetno društvo.

Da bi to ostvarila, Republika Srbija će:

 • početi da izdaje svoje pasoše svim stanovnicima na Kosovu. Kancelarija će biti otvorena u Vranju sa ubrzanom i olakšanom procedurom;
 • u cilju razvoja regiona, preduzeća na Kosovu neće plaćati porez u narednih deset godina;
 • stanovništvo će imati zabavišta, osnovne i srednje škole kao i fakultete gde će moći da studiraju na maternjem jeziku (koji god jezik bio);
 • Kosovo će imati parlament koji će odlučivati o svim unutrašnjim poslovima Kosova;
 • Kosovo će imati policiju koja će oslikavati lokalnu etničku sliku kraja u kom služi;
 • sudstvo će biti birano tako da oslikava etničku sliku mesta u kome se nalazi, a po zakonima koje je Parlamnet Kosova usvojio;
 • Kosovo će moći da pravi regionalne, ekonomske, verske, kulturne integracije i saradnju sa državama, gradovima i entitetima po svom nahođenju;
 • Republika Srbija će vršiti spoljnu, finansijsku i odbrambenu politiku na celoj teritoriji.

2. Srbija će biti građanska država svih svojih građana, što znači:

 • sudstvo će biti nezavisno i organizovano po najvišim evropskim standardima;
 • obrazovanje će biti besplatno u svim vrtićima i obrazovnim institucijama osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrzovanja, čiji je osnivač Republika Srbija;
 • Beogradski univerzitet će opet dobiti maksimalnu autonomiju, a biće  podstaknut da razvije najrigoroznije i najsavremenije kriterijume za studente i profesore;
 • svi građani imaju ista prava bez obzira na verska, seksualna, rasna ili bilo koja druga opredeljenja. Za ovo će se pobrinuti nezavisni ombudsman za ljudska prava, i zakoni koji maksimalno brane ta prava na radnom mestu, u javnom životu i diskursu.

3. Ekonomski razvoj – mladi žele državu kojoj veruju, gde se osećaju sigurno i gde žele da zasnuju porodicu. Mladi žele da žive u svojoj državi gde nisu građani drugog reda, ali i u državi koja im garantuje budućnost i dostojanstvo. Srbija će se odmah fokusirati na tri pravca razvoja, gde se jedan odnosi na iskorenjivanje korupcije, drugi na razvojnu politiku, a treći na politiku niskih poreza.

 • Korupcija je najveći razlog nazadnosti Srbije, ona je parazit koji na kraju uguši domaćina i sa njom se država mora izboriti. Svaki dokaz korupcije će biti kažnjiv za obe strane koje sudeluju i biće primenjen na sve. Agencija za borbu protiv korupcije će biti sazdana od nekompromitovanih ljudi od integriteta, sa maksimalnom slobodom delovanja, granom tužilaštva koja joj je na raspolaganju i veb-sajtom za dojave građana koji su svedoci neke koruptivne radnje.
 • Razvojna politika je podrška perspektivnim industrijama. Do sada su otvarani hubovi, što je odlično, ali mladim kompanijama je potrebna pomoć u razvoju, pristupu tržistu i povoljni krediti. Mi ćemo napraviti koordianciona tela koja će pomagati mladim kompanijama da dostignu svoj potencijal. Ta tela će se meriti po učinkovitosti i neće , kao dosad, biti utočište za birokrate. Treći put veruje da Srbija ima potencijala u raznim industrijama pa bismo potencirali razvoj robotike, blockchain tehnologija i smart industrije u okviru IT-ja, zdrave i organske hrane kao i svih vrsta poljoprivrede, birotehnologije, turizma, solarne energije, drugih tipova prirodne energije, itd. Srbiji su potrebni poslovi za visokoobrazovane, ali i za ljude koji žele solidno plaćene poslove za srednju stručnu spremu i kvalifikovane majstore. Gore navedene industrije će napraviti dobro plaćene poslove za sve.
 • Politika niskog poreza je jedan od najbitnijih činilaca (uz vladavinu prava) koji privlače strane investicije. Srbija mora da ima najniži porez u Evropi, kako PDV, tako i porez na dohodak. Država će se starati da svako plaća porez, ali ta suma neće biti previsoka, pa neće gušiti strane i domace investicije. Kapital će dolaziti u zemlju niskih poreza ako ima kvalifikovane radne snage.

4. Mi želimo politiku bez karijernih političara i lidera. Hoćemo da kompetentni ljudi vode državu na svim nivoima i u svojim strukama. Želimo da političari budu ljudi koji žele da služe narodu i državi jer je to čast, a da se posle dva mandata vrate svojim prvobitnim zanimanjima. Taj princip želimo u okviru svoje organizacije, ali i u državi. Novi ljudi sa novim idejama treba da se podržavaju i motivišu da stupaju napred i vode, da bi osigurali dinamiku, protok ideja i obezbedili kontinuitet novih inicijativa. Srbija će tako biti zemlja koja gleda napred i u budućnost.
Zalažemo se da političke pozicije primaju prosečnu platu države, ako nisu imali primanja pre bavljenja politikom, a ako su imali primanja, onda da primaju istu platu kakvu su imali pre ulaska u neku od političkih delatnosti.

5. Mi ne želimo da budemo deo bilo kakvih verbalnih ili drugih konflikata i vređanja. Oštro osuđujemo iste, kao i napade na političare, novinare i druge ljude koji rade svoj posao. Mi se borimo idejama, pozitivnim stavom, istinom, čašću i željom da napravimo državu na koju ćemo biti ponosni. Na vređanja odgovaramo argumentom i informacijom.