Vrednosti za koje se borimo

 1. Početna
 2. Vrednosti za koje se borimo
 • Ekonomski jaka Srbija, sa povlasticama za lokalnu poizvodnju, a ne za strane kompanije;
 • Sela koja su ponovo mesta gde mladi žele da žive i ostaju, sa svim pogodnostima grada, a slobodom sela;
 • Za seljake fiksne cene otkupa proizvoda i pomoć u izvozu i osnivanju zadruga, i garantovana državna pomoć za grane koje je danas uživaju. Zaštita od zelenaša i profitera koji pljačkaju seljake;
 • Prava radnika na minimalni lični dohodak koji je u skladu sa potrošačkom korpom i zakoni koji će štititi radnike na radnom mestu i garantovati dostojanstven rad;
 • U Srbiji neće biti gladnih: obrok i sklonište su ljudsko pravo i dostojanstvo i mi ćemo kroz fondove solidarnosti naći prostora za sve;
 • Zakon i poštovanje zakona o bezbednosti na radu;
 • Obavezno prijavljivanje svih radnika, uz smanjenje dažbina državi sa sadašnjih 64% od dohotka na 45%. Mi želimo da su svi prijavljeni i da državni budžet dobija finansijska sredstva od što više ljudi, ali u manjem iznosu, tako da se ne oštete ni radnici ni poslodavci ni država;
 • Smanjiti PDV na 15% ‒ da bude najniži u Evropi, dok se životni standard ne poveća;
 • Niski porezi za kompanije koje rade u Srbiji i investiraju u ljude, inrastrukturu i proizvodne kapacitete;
 • Pomoć domaćim kompanijama u formi nepovratnih sredstava i kredita kao i oslobađanje od poreza u prve tri godine poslovanja;
 • Poreske olakšice svim izvoznicima, bez obzira na delatnost i pomoć u koordinaciji i plasmanu;
 • Osnovati Agenciju za izvoz, zaštitu i registraciju svih domaćih proizvoda – Made in Serbia;
 • Sloboda medija i kontrola samo od strane profesionalnih udruženja, bez uticaja države;
 • Lična svojina je apsplutna i neprikosnovena;
 • Nezavisnost sudstva i tužilaštva od bilo kakvog političkog uticaja, kao i zabrana istima da učestvuju u politici. Sudije da se biraju od strane profesionalnih tela koja bi bila zadužena i za njihovo razrešenje. Ustavni sud da se bira dvotrećinskom većinom u parlamentu;
 • Kultura je nacionalno dobro i finansiraće se iz budžeta Republike Srbije;
 • Institucije kulture će imati kreativnu i upravnu autonomiju neophodnu za stvaralaštvo;
 • Srbija koja će se boriti protiv korupcije na svim nivoima, a počeće kako od glave, tako i od repa;
 • Strategija razvoja novih industrija u cilju ekonomskog razvitka države i dobro plaćenih poslova kako za visokoobrazovane tako i za radnike. Ova strategija mora imati i konkretne aktivnosti i agencije koje će imati jasne ciljeve za jednu, dve i pet godina;
 • Mi želimo razvitak hidroelektrana (koje neće daviti reke), struje koja će nastati sagorevanjem biomase, geotermalanom energijom, otvaranjem vetroparkova i solarnom energijom. Sve ovo, sa što više domaćeg proizvoda, bez uvozne tehnologije;
 • Čista država bez kesa, otpada na svakom koraku i država koja ceni lepotu prirode i želi da je takvu ostavi svojim pokolenjima;
 • Za dostojanstvena primanja prosvetnih radnika i profesora;
 • Obrazovanje koje ne podstiče bubanje nego kreativnost i razmišljanje;
 • Treći put će se baviti političkom edukacijom i kulturom komunikacija jer mladi naraštaji moraju da znaju šta podrazumeva politika, da to nije sinonim za krađu i kako da se služe argumentima;
 • Poseban akcenat će biti na nepravdi koja je naneta penzionerima i ne samo da će se sve oduzete penzije vratiti, nego ćemo insistirati na dostojanstvu penzionera i na tome da novac koji su zaradili i investirali, dobijaju uredno i bez ucena.
 • Potpuno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe sa invaliditetom bez diskriminacije, njihovo pravo na skolovanje, rad, socijalnu zastitu, ucesce u kulturnom zivotu, zastita braka i porodice, kao i politicka prava.